Advanced
Introduction Album

Easter Camp 繽紛樂迎營

Camping
5 to 11 
Free
3/4 – 6/4 星期二-星期五
上午班 10:00-13:00 5-7 歲
下午班 14:00-17:00 7-11歲
22/F, 4 Kam Hong Street, North Point, Hong Kong
大家一齊參加100 Fun復活節日營 - 繽紛樂迎營! 過一個開心繽紛的假期 :)
活動包括英語故事, 復活煮意, 美術兔子,繽紛數學, 認識科學
3/4 - 6/4 星期二-星期五
上午班 10:00-13:00 5-7 歲
下午班 14:00-17:00 7-11歲
2人同行8 折!